Mỹ giảm nhập khẩu hàng Trung Quốc xuống mức thấp nhất trong gần 20 năm

Tin liên quan