Sau động đất 7,7 độ, Australia phát cảnh báo sóng thần

Tin liên quan