Bản tin thị trường hôm nay: Mỹ thông báo sẽ xuất thêm dầu từ kho dữ trự

Tin liên quan