Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Diễn đàn cải cách kinh tế vĩ mô Việt Nam

  (VOH) - Sáng 30.8, Chương trình Cải cách Kinh tế Vĩ mô GIZ thuộc Hợp tác Phát triển Đức và trường Đại học Việt- Đức đã tổ chức diễn đàn “Cải cách kinh tế vĩ mô của Việt Nam”.

  Tại diễn đàn, các chuyên gia cao cấp đến từ Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Kinh tế Quốc hội và Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đã chia sẻ các phân tích và quan điểm về tái cơ cấu kinh tế và cải cách doanh nghiệp Nhà nước, chính sách tiền tệ và thị trường tài chính cũng như triển vọng kinh tế và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

  Theo các chuyên gia, việc ổn định ngành tài chính và bảo đảm chính sách tiền tệ ổn định dựa trên các phân tích kinh tế tốt là hai trong số những thách thức đang đặt ra cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi hiện nay.

  Chương trình Cải cách Kinh tế Vĩ mô nhằm mục đích củng cố các định chế định hướng thị trường tại Việt Nam. Chương trình tập trung vào ba cấp độ phát triển năng lực: hoàn thiện khung pháp lý chung của Việt Nam, đổi mới các tổ chức, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện khung pháp lý này, và nâng cao năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ trực thuộc các cơ quan đó./.

  Hà An