Đưa Luật Đất đai năm 2013 đến gần với người dân

(VOH) - “Sau hơn một năm triển khai Luật Đất đai năm 2013, Luật đã dần đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” – đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM trong buổi sơ kết một năm thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố, vào ngày 30/12.

Tính đến nay, UBND TP đã ban hành tổng cộng 13 văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và thực hiện những nội dung được văn bản cấp trên phân cấp.

Để đưa Luật vào thực tiễn cuộc sống, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai được thực hiện đồng bộ ở cả 3 cấp: Cấp thành phố, cấp huyện và cấp xã; bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú như: phổ biến trực tiếp, phát tờ rơi, qua phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản ấn phẩm… lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn như: tiếp công dân tiếp nhận hồ sơ, thanh tra, kiểm tra…

Trên cơ sở đó, trên 600 dự án với tổng diện tích gần 1.230 ha được chuyển mục đích sử dụng đất; cấp trên 1.400.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân; công tác xác định giá đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 đã góp phần tháo gỡ các vướng mắc, bổ sung, hoàn chỉnh quy định pháp luật, đảm bảo tiến độ triển khai dự án đầu tư mới, tăng nguồn thu ngân sách.

Tuy nhiên, do có nhiều vấn đề mới được bổ sung trong Luật nên việc triển khai của các cán bộ chức năng còn nhiều lúng túng, một số nội dung trong Luật vẫn chưa được Chính phủ hướng dẫn thi hành như: quản lý công trình ngầm, công trình trên cao; việc triển khai xác định giá đất cụ thể đôi lúc chưa rõ ràng, việc xác định chính sách về nghĩa vụ tài chính còn chưa phù hợp với các chính sách ưu đãi khác.

Để khắc phục những hạn chế này, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nâng lực; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về đất đai để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tồn tại và đề xuất hướng khắc phục.