TPHCM: Vốn đăng ký thành lập mới tăng hơn 50%

(VOH) - Chiều 20/6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh họp thường kỳ sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm.

Sáu tháng đầu năm, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) ước đạt gần 477.000 tỷ đồng, tăng 7,47% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ thương mại, xuất nhập khẩu tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,3%. Tình hình đầu tư trong nước đạt kết quả khả quan, số vốn đăng ký thành lập mới tăng hơn 50% so với cùng kỳ, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ổn định và hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa: Báo Xây dựng. 

Thành phố có nhiều chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, tuy nhiên còn một số hạn chế. Doanh nghiệp chưa mạnh dạn sử dụng nguồn chuyên gia tư vấn phục vụ đổi mới công nghệ, khảo sát đánh giá trình độ công nghệ.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tăng năng suất, chất lượng cũng như tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường chưa được doanh nghiệp quan tâm đúng mức do phần lớn doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào sáp nhập, hợp nhất, chuyển giao doanh nghiệp, xử lý tồn tại tài chính, thoái vốn đầu tư...

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM nhấn mạnh:”Vốn đầu tư cho đến giai đoạn 2016- 2020, riêng vốn đầu tư nhà nước khoảng hơn 28%, vốn đầu tư ngoài nhà nước hơn 60%, FDI khoảng 18,2%. Nếu chúng ta tạo được điều kiện thuận lợi và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, cũng như mời gọi đầu tư nước ngoài thì vốn đầu tư ngoài nhà nước và FDI sẽ lớn hơn rất nhiều.

Trong khi đó, các nhà đầu tư Nhật Bản đang có một làn sóng dịch chuyển đầu tư đến các nước Đông Á, trong đó có Việt Nam. Một số quốc gia đang tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn thành phố do đó môi trường đầu tư phải hết sức quan tâm”.