Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024

Đơn vị bầu cử số 2 - Thành phố Thủ Đức: Cao Thanh Bình

(VOH) - Ông CAO THANH BÌNH được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 02, thành phố Thủ Đức.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đơn vị bầu cử số 2 - Thành phố Thủ Đức: Cao Thanh Bình 1
Ông CAO THANH BÌNH
- Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
- Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân hành chính, Cử nhân luật, Cử nhân ngôn ngữ anh, Cao cấp Lý luận chính trị
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII và khóa IX

 

Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021

Đơn vị bầu cử số: 02 Thành phố Thủ Đức

Ông CAO THANH BÌNH, sinh ngày 30 tháng 7 năm 1980.

Quê quán: Phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện thường trú tại: Số 82/3, đường số 5, phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Ông như sau:

- Từ tháng 8 năm 1996 đến tháng 7 năm 2004: Ông là Phó Bí thư, Bí thư Chi Đoàn, Chuyên trách Chữ thập đỏ, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn phường Long Phước. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 12 tháng 3 năm 2001.

- Từ tháng 8 năm 2004 đến tháng 11 năm 2008: Ông giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức, Phó Bí thư Thường trực, Bí thư Quận Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Quận 9. Năm 2008: Ông được Ban tổ chức Trung ương cử đi học tập trung lớp Cao cấp lý luận Chính trị.

- Từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 10 năm 2011: Ông là Ủy viên Ủy Ban Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố, Quận ủy viên, Bí thư Quận Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Quận 9. Tháng 5 năm 2011 ông trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016.

- Từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 7 năm 2014: Ông là Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Tân Phú, Quận 9.

- Từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 6 năm 2016: Ông là Trưởng Phòng Dân nguyện, Phó Ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố. Tháng 5 năm 2016 Ông trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

- Từ tháng 6 năm 2016 đến nay: Ông là Đảng ủy viên, Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố, Phó Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Công đoàn cơ quan; Đại úy sĩ quan dự bị, Chính trị viên tiểu đoàn trinh sát 46, Quân đoàn 4.

Ông đã được tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố, Gương “Cán bộ trẻ tiêu biểu”; Kỷ niệm chương: “Vì sự nghiệp Dân vận”; “Vì thế hệ trẻ”, “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”, “Vì sự nghiệp khuyến học”, Gương “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo”, tham gia hiến máu nhân đạo 47 lần.

Ông CAO THANH BÌNH được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 02, thành phố Thủ Đức.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ CAO THANH BÌNH

"Kính thưa quý cử tri,

Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xác định đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm của bản thân khi được tham gia hoạt động trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Trong những năm qua, với vai trò là đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cương vị Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách và Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi đã cùng Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân, quyết định những vấn đề quan trọng về Kinh tế - Văn hóa - Xã hội, Quốc phòng - An ninh và nhất là vấn đề an sinh xã hội, quan tâm chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Với vai trò là ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tôi sẽ tiếp tục quan tâm những vấn đề sau:

- Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân; bản thân tích cực học tập và nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh phòng chống nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân; việc gì có lợi cho đất nước, cho Thành phố, cho Nhân dân tôi nguyện nỗ lực để làm đến cùng với phương châm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

- Bản thân liên hệ chặt chẽ với cử tri, khảo sát, lắng nghe và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông báo cho quý cử tri biết kết quả giải quyết; Đồng thời phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc các cấp nghiên cứu đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương xem xét, giải quyết những vấn đề của Thành phố mà xã hội quan tâm, cử tri bức xúc để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; Cùng Thành phố xây dựng các giải pháp, cơ chế tạo nguồn lực thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, chính sách an sinh xã hội: đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền đô thị và phát triển thành phố Thủ Đức trở thành Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao.

- Bản thân tích cực tham gia đầy đủ và có trách nhiệm cao trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân, các buổi giám sát, khảo sát, thường xuyên đi cơ sở, khảo sát thực tế tại địa bàn dân cư để kịp thời phản ánh và trình bày những kiến nghị của cử tri đến các cấp, các ngành có liên quan. Theo dõi, giám sát việc giải quyết của các cơ quan về những kiến nghị của cử tri nêu ra, tận tình hướng dẫn, trợ giúp cử tri thực hiện được quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cử tri.

Tôi trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, tín nhiệm của quý cử tri và cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của một đại biểu dân cử."

 

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2021 - 2026