Đơn vị bầu cử số 2 - TP Thủ Đức: Trần Quang Lâm

(VOH) - Ông TRẦN QUANG LÂM được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 2 - TP Thủ Đức.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đơn vị bầu cử số 2 - TP Thủ Đức: TRẦN QUANG LÂM 1

Ông TRẦN QUANG LÂM

- Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

- Thạc sỹ kỹ thuật; Kỹ sư xây dựng; Cử nhân Chính trị; Cao cấp lý luận chính trị

Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026);

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.

Đơn vị bầu cử số: 02 Thành phố Thủ Đức

Ông TRẦN QUANG LÂM, sinh ngày 13 tháng 11 năm 1973.

Quê quán: Phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Hiện cư trú tại: Căn hộ A1-15.02 chung cư Imperia, phường An Phú, thành phố Thủ Đức.

Quá trình công tác của Ông như sau:

- Từ tháng 10 năm 1996 đến tháng 6 năm 2004 : Kỹ sư Tư vấn khảo sát thiết kế, giám sát của Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông Vận tải phía Nam (Tedi South) thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

- Từ tháng 7 năm 2004 đến tháng 8 năm 2006: Chuyên viên của Khu Quản lý giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh - Đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải.

- Từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 9 năm 2010: Chuyên viên Phòng Quản lý Giao thông - Sở Giao thông Vận tải. Ông được kết nạp Đảng vào ngày 18 tháng 8 năm 2009 sau đó được bầu Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Giao thông.

- Từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 7 năm 2014: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn - Đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải.

- Từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 4 năm 2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, sau đó là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc điều hành Sở Giao thông Vận tải.

- Từ tháng 4 năm 2019 đến nay: Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Sau đó là Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông đã được tặng thưởng:

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ông TRẦN QUANG LÂM được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 02, thành phố Thủ Đức.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ TRẦN QUANG LÂM