Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024

Đơn vị bầu cử số 2 - Thành phố Thủ Đức: Thạch Nghi Xuân

(VOH) - Ông THẠCH NGHI XUÂN được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dânTPHCM nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số: 02, Thành phố Thủ Đức.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đơn vị bầu cử số 02 - Thành phố Thủ Đức: THẠCH NGHI XUÂN 1

Ông THẠCH NGHI XUÂN

- Đảng ủy viên Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Bí thư Chi bộ 3; Phó Trưởng ban Dân tộc

- Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

- Cử nhân Luật, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Địa lý - Dân số - Xã hội

Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021

Đơn vị bầu cử số: 02 Thành phố Thủ Đức

Ông THẠCH NGHI XUÂN, sinh ngày 22 tháng 8 năm 1983.

Quê quán: Xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Hiện cư ngụ tại: Số 62/5/20 đường 13A, Tổ 144, Khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Ông như sau:

- Từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 01 năm 2011: cán bộ Văn phòng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 2009. - Từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 10 năm 2013: Ủy viên Thường trực, Chánh văn phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1.

- Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 10 năm 2014: Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Chi bộ 1.

- Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 12 năm 2019: Phó trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Chi ủy viên Chi bộ 3, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Đảng ủy viên Đảng bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Chi bộ 3 (từ tháng 01 năm 2020).

Ông đã được tặng thưởng:

Chiến sĩ thi đua Thành phố năm 2010; Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013.

Ông THẠCH NGHI XUÂN được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số: 02, thành phố Thủ Đức.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ THẠCH NGHI XUÂN

Hiện nay tôi là Đảng ủy viên Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Bí thư Chi bộ 3; Phó Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất vinh dự khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu được cử tri tín nhiệm, lựa chọn làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, đặt lợi ích của Nhân dân và cử tri lên hàng đầu. Rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không tham nhũng, lãng phí.

2. Thường xuyên tiếp xúc gần gũi với Nhân dân, kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Cùng tập thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tiếp tục thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện xã hội các chủ trương chính sách liên quan đến đời sống dân sinh; thực hiện tốt các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo của Tổ quốc,… nhằm tiếp tục củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

3. Tham gia ý kiến để Hội đồng nhân dân có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn, hợp lòng dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, giải quyết các vướng mắc, tạo cơ chế để thành phố phát triển, hội nhập, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đề xuất Hội đồng nhân dân Thành phố các giải pháp thực hiện thắng lợi các chương trình đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đã đề ra; trong đó tập trung giải quyết những vấn đề mà Nhân dân quan tâm, như: phát triển kinh tế số và hạ tầng đô thị, đảm bảo an toàn thực phẩm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và kiểm soát các tệ nạn xã hội,…

4. Là người dân tộc Khmer, tôi mong muốn và sẽ tiếp tục đề xuất các chính sách nhằm nâng cao trình độ dân trí, chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc Khmer nói riêng và đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung như: chính sách miễn giảm học phí, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thụ hưởng các dịch vụ y tế,... Quảng bá, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer và đồng bào các dân tộc thiểu số để xây dựng một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Giám sát việc thực hiện các chính sách đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số của Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt vai trò người đại biểu Nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp xúc cử tri và liên hệ với cử tri nhằm bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2021 - 2026