Đơn vị bầu cử số 2 - Thành phố Thủ Đức: Phan Nguyễn Như Khuê

(VOH) - Ông PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số: 2, Thành phố Thủ Đức.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đơn vị bầu cử số 2 - Thành phố Thủ Đức: PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ 1

Ông PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ

- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

- Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021

Đơn vị bầu cử số: 2 Thành phố Thủ Đức

Ông PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1964.

Quê quán: Xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Hiện cư trú tại: 441/11 Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 2, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Ông như sau:

- Từ tháng 11 năm 1983 đến tháng 10 năm 1989: Nhân viên Ban lưu trữ Huyện ủy Thủ Đức; Đi học trường Tuyên huấn Trung ương II; Cán bộ Ban Tuyên huấn Huyện ủy Thủ Đức. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27 tháng 11 năm 1987.

- Từ tháng 11 năm 1989 đến tháng 4 năm 1997: Phó phòng Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Nhà Văn hóa; Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin kiêm Giám đốc Nhà Văn hóa Thủ Đức (từ tháng 01 năm 1992).

- Từ tháng 4 năm 1997 đến tháng 01 năm 2001: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9.

- Từ tháng 02 năm 2001 đến tháng 8 năm 2013: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 9 (tháng 02 năm 2001 đến tháng 9 năm 2005); Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 9 (tháng 10 năm 2002 đến tháng 9 năm 2005); Bí thư Quận ủy Quận 9 (tháng 7 năm 2004 đến tháng 9 năm 2005); Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 9 (tháng 10 năm 2005 đến tháng 8 năm 2013).

- Từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 4 năm 2014: Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy.

- Từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 7 năm 2016: Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021), Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX (2016 - 2021) từ tháng 5 năm 2016.

- Từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 7 năm 2019: Thành ủy viên; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 7 năm 2019 đến nay: Thành ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy (từ tháng 11 năm 2019).

Ông đã được tặng thưởng:

Huân chương lao động hạng Ba (năm 2008).

Ông PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số: 2, thành phố Thủ Đức.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ

Là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi đã nỗ lực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong việc xây dựng và phát triển Thành phố. Nếu được cử tri tín nhiệm, lựa chọn làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; gần gũi, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân; thường xuyên tiếp công dân, tiếp xúc cử tri với nhiều hình thức để lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

2. Tham gia phối hợp cùng các ngành, các cấp tập trung thực hiện các nội dung như: triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thực hiện các chính sách xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố và các cấp đã đề ra; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo, nhất là trong công tác đấu tranh, ngăn chặn thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm đầu tư và phát triển các thiết chế văn hóa từ Thành phố đến quận huyện, phường xã và thị trấn để phục vụ Nhân dân; xây dựng các giải pháp có hiệu quả để giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường và các giải pháp ngăn ngừa tệ nạn xã hội, quan liêu tham nhũng.

3. Tham gia đầy đủ hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, nhất là trong hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, bám sát những vấn đề phát sinh trong thực tiễn với mục tiêu thực hiện tốt nhất những Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, chú trọng tái giám sát, kịp thời giải quyết những bức xúc, khó khăn của người dân; đồng thời có những đề xuất, kiến nghị với Trung ương quan tâm điều chỉnh, bổ sung những chủ trương, chính sách, luật pháp chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại Thành phố, góp phần xây dựng chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tinh gọn, hiệu quả.