Khai mạc Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII

VOH - Ngày 23/9, Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc. 549 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 1,3 triệu đoàn viên công đoàn thành phố về dự đại hội.

Phát biểu chào mừng đại hội, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM khoá XI Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh, “Hoạt động Công đoàn TPHCM đứng trước nhiều vấn đề mới, đặc biệt là Việt Nam đang trong quá trình thực hiện cam kết các định chế quốc tế.

Trong đó có những cam kết về lao động, quan hệ lao động ngày càng đa dạng nhưng dự báo cũng sẽ rất phức tạp, yêu cầu, đòi hỏi của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn ngày càng cao”.

Khai mạc Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII 1
Ngày 23/9, Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc.

Với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII  tập trung thảo luận các giải pháp thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động;

Tăng cường củng cố niềm tin, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất của công nhân lao động.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023- 2028, ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

Ít nhất trên 75% công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.