Người từ các tỉnh vùng dịch đến TPHCM, phải khai báo y tế trong vòng 14 ngày

Tin liên quan