UBMTTQ Việt Nam TPHCM trao gói hỗ trợ hơn 41 tỷ đồng mua trang thiết bị phòng chống COVID-19

Tin liên quan