Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu

VOH - Chiều 21/9, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Kết luận 21 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 26 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu 1
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc - Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại một số cấp ủy, tổ chức Đảng như Thành ủy Vũng Tàu, Huyện ủy Long Điền, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến báo cáo kết quả tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Kết quả kiểm tra sẽ được Đoàn báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng.