028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng

(VOH) - Phát biểu tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ phải dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Đây là một trong 5 bài học rút ra tại Đại hội XIII.

Tại phiên khai mạc Đại hội XIII, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đọc báo cáo về văn kiện Đại hội XIII. Đây là văn kiện quan trọng của Đại hội có ý nghĩa quyết định với sự phát triển, hội nhập của đất nước trong những năm tới đây.

Do đó, văn kiện đã được chỉnh sửa tới hơn 30 lần trước khi công bố. các ý kiến đóng góp được tổng hợp lại thành 1.410 trang, báo cáo tổng hợp chung gần 200 trang. Với tầm quan trọng đó Báo cáo đã rút ra những bài học trong đó có bài học về công tác xây dựng Đảng.

Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng 1
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo về văn kiện tại Đại hội XIII

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nêu trong văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bài học được đút, rút từ nhiều vấn đề đặt ra từ những năm trước và nhiệm kỳ này có kết quả tích cực, cụ thể, rõ rệt. Tình hình tham nhũng, tha hóa từng bước được kiềm chế, ngăn chặn. Công tác xây dựng Đảng là bài học đầu tiên trong 5 bài học được rút ra.

Đó là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần làm thường xuyên, quyết liệt, hiệu quả. Kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin; Thường xuyên tăng cường củng cố đoàn kết trong Đảng; Xây dựng nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, kiểm soát quyền lực, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãnh phí, công tác cán bộ phải thực sự là then chốt của then chốt; Phát huy tinh thần gương mẫu của Đảng viên, vị trí càng cao thì gương mẫu càng cao.

Báo cáo cũng nhận định nhiều vấn đề phức tạp được đặt ra và thực hiện từ những năm trước, được nhìn nhận thẳng thắn là hiệu quả còn thấp nhưng trong nhiệm kỳ này đã có chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt những kết quả cụ thể, rõ rệt.

Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện, điều tra, khởi tố, xét xử nghiêm minh, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế, ngăn chặn. Đó chính là thành quả lớn nhất trong công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ XII vừa qua.

Để thực hiện được công tác xây dựng Đảng thì một quan điểm cần quán triệt đó là lấy dân là gốc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Kiên quyết thực hiện dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Đó chính là ý chí của Đảng cũng như niềm mong muốn của nhân dân trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển hiện nay. Đó cũng chính là bài học thứ hai được rút ra.

Nhìn lại sau 35 năm đổi mới, kinh tế nước ta tăng trưởng bình quân khá cao khoảng 5,9%. Nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém từ các năm trước đã được tập trung giải quyết và đạt những kết quả bước đầu. Môi trường đầu tư, kinh doanh, tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được nâng lên. Chính trị, xã hội ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, “với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta có thể nói đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế, cơ đồ và uy tín như ngày nay”. Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam... có nhiều chuyển biến tích cực, có mặt khá nổi bật.

Đặc biệt trong năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến nước ta, gây nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội, nhiều nước có mức tăng trưởng âm nhưng với sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, đất nước ta đã đạt được những kết quả, thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước. Kinh tế nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng 2,91%, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Dưới sự lãnh đạo nhạy bén, đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, chúng ta đã kịp thời khống chế, cơ bản kiểm soát, ngăn chặn được sự lây lan của đại dịch COVID-19 trong cộng đồng. Việt Nam được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong việc thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép", vừa khống chế đại dịch COVID-19 thành công; vừa phục hồi, phát triển kinh tế.

Những bài học kinh nghiệm đó là cơ sở quan trọng để Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát huy và phát triển sáng tạo trong lãnh, chỉ đạo, giúp chúng ta kiên định, vững vàng và tự tin vượt qua những khó khăn, thách thức mới và nhiệm vụ nặng nề hơn khi bước vào nhiệm kỳ khoá XIII.

Có thể khẳng định, những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần củng cố niềm tin, tạo ra động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới.

Phát huy kết quả của công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua, mỗi cán bộ, đảng viên đều mong muốn Đảng sẽ kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, kiên quyết loại bỏ khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Những thành tựu đó là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đại hội XIII sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, đề ra những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá, đưa ra những quyết sách, chương trình hành động cụ thể, nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực, đưa đất nước lên tầm cao mới.

Mặc dù đạt được những thành tựu đáng tự hào nhưng đất nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế. Những khó khăn, hạn chế và khuyết điểm đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt hơn nữa để khắc phục cho bằng được. Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, mất cảnh giác.

Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước là tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là từ nhân dân. Chỉ có nhân dân mới có thể làm thành công cuộc cách mạng trong xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Bài học kinh nghiệm được rút ra đó là cơ sở quan trọng để Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát huy và phát triển sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp chúng ta kiên định, vững vàng và tự tin vượt qua những khó khăn, thách thức mới và nhiệm vụ nặng nề hơn khi bước vào nhiệm kỳ khoá XIII.