028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Góp ý chủ đề Đại hội Đảng bộ TP: Thành phố tiên phong thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ giáo viên

(VOH) - Văn kiện cho thấy thành phố đã tiên phong thực hiện được một số chế độ chính sách đặc thù, hỗ trợ đội ngũ cán bộ giáo viên, nhất là trong lĩnh vực giáo dục mầm non.

Là người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, tôi nhận thấy Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI chỉ ra một cách tổng quát các mặt mạnh và yếu. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục không ngừng nâng cao. Trong văn kiện cũng cho thấy là thành phố đã tiên phong thực hiện được một số chế độ chính sách đặc thù, hỗ trợ đội ngũ cán bộ giáo viên, nhất là trong lĩnh vực giáo dục mầm non.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng đã chỉ ra được các mặt mạnh khác như là tăng cường trang thiết bị dạy học hiện đại, mạnh mẽ đổi mới hình thức tổ chức nội dung, phương thức dạy học kiểm tra đánh giá. Hoạt động đẩy mạnh liên kết quốc tế thì cũng được Báo cáo nêu ra rất rõ.

Ngoài ra việc trao quyền tự chủ cho các trường đại học về tài chính, nhân sự, chuyên môn cũng là một điểm sáng trong báo cáo mà văn kiện đã nói tới. Điểm hạn chế, tôi cho rằng cần phải phân tích sâu hơn ở khía cạnh khu biệt được các loại hình đào tạo, bậc đào tạo cụ thể, không nên nói chung chung cho toàn bộ các hoạt động giáo dục của thành phố.

 Thạc sĩ Nguyễn Duy Hải

Tất nhiên, khi phân tích phải có các số liệu đo lường cụ thể thông qua các hoạt động điều tra khảo sát. Chẳng hạn như, chúng ta phải biết tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn so với qui định ở các cấp đào tạo là bao nhiêu trên tổng thể. Tỷ lệ hài lòng của người dân với hoạt động giáo dục là như thế nào. Vì suy cho cùng các chính sách hoạt động giáo dục vẫn hướng về người dân, mà cụ thể ở đây người học là cốt lõi. Tôi cho rằng phải đưa vào báo cáo là việc đổi mới chương trình đào tạo hoạt động giảng dạy học, kiểm tra đánh giá chưa theo kịp xu thế hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó thì giáo dục còn mang nặng tính hình thức, theo lối mòn, dẫn đến học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp vẫn chưa đáp ứng được thị trường lao động. Thực tế hiện nay cũng cho thấy các chính sách ưu đãi cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập chưa thật sự đem lại hiệu quả. Tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh và hiệu quả giữa các cơ sở giáo dục công và tư. Do đó, chưa thể thu hút và tạo động lực cho các thành phần kinh tế tư nhân vào lĩnh vực giáo dục.

Trong thời gian gần đây chúng ta chứng kiến là hoạt động thanh kiểm tra chưa mang lại hiệu quả cao. Nhiều cơ sở giáo dục nhất là cơ sở mầm non còn vi phạm các qui định về thu chi học phí, cơ sở vật chất yếu kém, đội ngũ nhân sự không đạt chuẩn, vệ sinh an toàn thực phẩm có vấn đề, bạo lực học đường còn tiếp diễn. Nhìn một cách tổng thể, tôi cho rằng cuối cùng Báo cáo cần phải nêu thật kĩ lưỡng và chuyên sâu về các hạn chế, yếu kém để từ đó Thành phố có các quyết sách trọng tâm, nhằm khắc phục triệt để các tồn đọng, hướng đến nền giáo dục hiệu quả, góp phần cho sự phát triển chung của Thành phố trong giai đoạn 2020 – 2025).

                                                                                                                              Ý kiến của Thạc sĩ Nguyễn Duy Hải 

Trưởng khoa Khoa học xã hội nhân văn – Đại học Văn Hiến

Góp ý chủ đề Đại hội Đảng bộ TP: Xây dựng đô thị thông minh là xu hướng: Với tôi, TP thông minh chính là ứng dụng công nghệ, số hoá trong mọi mặt của đời sống xã hội.

 

Ông Phạm Kiều Hưng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy ông Nguyễn Hồ Hải mong muốn ông Phạm Kiều Hưng sẽ nỗ lực, cố gắng học hỏi, rèn luyện trưởng thành, thực hiện tốt nhiệm vụ ở Đảng ủy Sở Y tế.