028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

PGS-TS Phan Xuân Biên góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng TPHCM lần thứ XI

(VOH) - PGS-TS Phan Xuân Biên, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã có nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo (lần 2) văn kiện Đại hội Đảng TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Là người gắn bó nhiều năm trong công tác tuyên giáo và đối ngoại nhân dân, PGS-TS Phan Xuân Biên, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã có nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo (lần 2) văn kiện Đại hội Đảng TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 về vấn đề những giải pháp phát triển Thành phố trong nhiệm kỳ tới, trong đó có công tác đối ngoại nhân dân:

PGS. TS. Phan Xuân Biên (Ảnh: baogiaothong)

Nói chung văn kiện của Thành phố khá đầy đủ và trong 5 năm vừa qua TP của chúng ta gặp nhiều khó khăn. Trong điều kiện đó, nhiệm kỳ qua TPHCM có nhiều cố gắng như báo cáo trong 5 năm, đáng ghi nhận. Tuy vậy, báo cáo này quá dài và rất tản mạn trong đó vừa thừa vừa thiếu. Tức là những nhận định, định tính thì không có định lượng, các phụ chú không đủ để minh chứng cho các nhận định đó.

Ví dụ, chúng ta nói 9 ngành dịch vụ, 4 ngành công nghiệp chủ lực thế nhưng không hiểu mỗi ngành đó hiện nay đóng góp cỡ nào, để chúng ta có thể phát triển ngành đó, đồng thời cũng có thể xóa ngành đó ra khỏi ưu tiên của chúng ta, nhưng không có chứng minh nào cả. Theo tôi biết thì 9 ngành dịch vụ gặp rất nhiều khó khăn.

Thứ 2 về phương án sắp tới cũng không rõ. Thực tế tôi băn khoăn 3 chương trình trọng điểm, chương trình đột phá đưa ra 47 đầu việc. Nếu kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của chúng tôi, từ tháng 10 năm 2020 đại hội, thì ít nhất hết năm 2021 đến đầu năm 2022 mới cụ thể hóa được 47 đầu việc ấy gồm việc gì. Đến năm 2025 tiến hành đại hội nữa thì làm gì mà làm hết 47 đầu việc ấy, thì phải tính toán lại.

Vấn đề thứ 3, chúng ta có 3 liên hiệp Hội gồm Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật,  Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị nhưng trong báo cáo không có thông tin về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị. Trong khi đó, chúng ta biết ngoại giao nhân dân là ngoại giao bền vững, muôn thuở. Có thể đối ngoại đảng, đối ngoại chính quyền có thể gặp khó khăn nhưng ngoại giao nhân dân là mãi mãi, vì dân là vạn đại. Tôi đề nghị bổ sung, nhận thức đầy đủ Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương về công tác đối ngoại nhân dân, phải tìm mọi cách để phát huy đối ngoại nhân dân đặc biệt là những nước láng giềng của chúng ta như Lào, Trung Quốc, Campuchia.