028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Ra sách kỷ niệm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi thi đua ái quốc.

(VOH) - Kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Nhà xuất bản Thông tấn vừa cho ra mắt cuốn  sách "70 năm thi đua yêu nước" (1948-2018).

Nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Mục đích thi đua ái quốc là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Kể từ đó, ngày 11/6 hàng năm trở thành “Ngày thi đua yêu nước”.

Bìa sáchj "70 năm thi đua yêu nước" (1948-2018) .

Cuốn sách gồm 5 phần chính: "Thi đua yêu nước trong kháng chiến, kiến quốc" (1945-1954); "Thi đua yêu nước trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước" (1955-1975); "Thi đua yêu nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa" (1976-1985); "Thi đua yêu nước trong 15 năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới" (1986- 2000); "Thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới giai đoạn 2001- 2018".

Cuốn sách bao gồm khoảng 300 bức ảnh cùng với tư liệu và bài viết tổng kết những bài học kinh nghiệm qua các phong trào thi đua yêu nước từ Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ nhất (tháng 5/1952) đến Đại hội Thi đua Toàn quốc lần thứ IX (tháng 12/ 2015).

Từ sau lời kêu gọi của Bác, các phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ, rộng khắp như: phong trào “Nông dân sản xuất giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Tiến quân vào khoa học kỹ thuật”, “Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Xứng danh bộ đội cụ Hồ”, “Dạy tốt, học tốt”, “Đền ơn đáp nghĩa” đến các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Thanh niên lập nghiệp”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… do các ngành, đoàn thể nhân dân tổ chức và phát động đã, đang được nhân dân cả nước nhiệt liệt hưởng ứng.

Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến trong cả nước. Thi đua yêu nước đã đem lại nhiều thành tựu rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội,  bảo vệ độc lập chủ quyền, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.