Ford Việt Nam triệu hồi hơn 3.200 xe nhập khẩu để xử lý lỗi

Tin liên quan