Chính phủ sẽ trình Quốc hội thực hiện cải cách tiền lương mới từ tháng 7/2024

VOH - Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký báo cáo của Chính phủ gửi đại biểu Quốc hội về công tác quản lý cán bộ, công chức.

Một trong những nội dung báo cáo đề cập đến là vấn đề cải cách chính sách tiền lương. Đây cũng là nội dung được Trung ương bàn thảo tại Hội nghị lần thứ 8 này.

Theo báo cáo giai đoạn 2020-2022 (tính đến tháng 6/2022), các bộ, ngành, địa phương thực hiện tuyển dụng 18.867 công chức.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các địa phương tuyển dụng 2.242 công chức để kịp thời bổ sung số công chức nghỉ hưu, nghỉ việc, thôi việc.

Trong năm 2021 xử lý vi phạm 12.651 công chức (chiếm tỉ lệ 5,11% trên tổng số 247.722 công chức). Năm 2022 xử lý 10.442 công chức (tỉ lệ 4,1% trên tổng 254.757 công chức); Số công chức bị kỷ luật năm 2022 giảm so với năm 2021 là 2.209 người.

Chính phủ sẽ trình Quốc hội thực hiện cải cách tiền lương mới từ tháng 7/2024 1
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: TTO

Từ ngày 1/7/2023, thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nghị quyết điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng (tăng 20,8%).

Việc này để giảm bớt khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công theo mức lương cơ sở cho phù hợp.

Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo nghị quyết số 27 kể từ ngày 1/7/2024.

Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý cán bộ, công chức, trong đó có nguyên nhân chủ quan là tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức còn thấp, chưa thực sự tạo động lực, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức tâm huyết, toàn tâm, toàn ý, cống hiến trong quá trình thực thi công vụ.

Thời gian tới, cần tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; 

Thực hiện cải cách chính sách tiền lương, tiền lương và phúc lợi cho cán bộ, công chức