Hàng không sẽ từ chối vận chuyển hành khách không khai báo y tế và các quy định về an toàn dịch bệnh

Tin liên quan