028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Ngày này năm ấy

Kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(VOH) – Hôm nay, nhân dân cả nước kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022).

Ngày 2/9/1945 đã trở thành cột mốc huy hoàng của dân tộc Việt Nam. Lần đầu tiên, người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào trở thành công dân của một nước tự do và độc lập.

Kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh 2/9 1
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội. Ảnh: qdnd.vn

77 năm đã trôi qua, mỗi dịp thu về, người dân Việt Nam lại bồi hồi nhớ lại giờ phút thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhớ về mùa thu năm ấy, chúng ta càng thêm tự hào về chặng đường vẻ vang 77 năm qua của đất nước. Sau cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau 77 năm, bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn còn nguyên giá trị, khẳng định ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Bản Tuyên ngôn Độc lập ngắn gọn nhưng chứa đựng những nội dung bất hủ, không chỉ có giá trị lịch sử đối với dân tộc Việt Nam, mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc. 

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn Độc lập đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giữ vững độc lập chủ quyền, xây dựng và phát triển đất nước.

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lời Tuyên ngôn Độc lập năm xưa như vẫn còn đây, vang vọng khắp non sông, mãi là niềm tự hào, là lời kêu gọi chúng ta tiếp tục đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững độc lập, chủ quyền, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc!

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố của Nam bộ “thành đồng Tổ quốc”, đi trước về sau, vì cả nước, cùng cả nước; là thành phố anh hùng, năng động, sáng tạo, nghĩa tình. Từ ngọn lửa Cách mạng Tháng Tám và Lời thề Độc lập thiêng liêng mà Bác Hồ đã tuyên bố cách nay 77 năm, các tầng lớp nhân dân thành phố đoàn kết, vững tin dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng bộ, chính quyền thành phố xây dựng thành phố trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa lớn nhất của cả nước và khu vực, xứng đáng được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 

Dẫu còn khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.