Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận 4 chi trả hơn 950 triệu đồng cho các đối tượng chính sách

    (VOH) - Qua 1 năm thực hiện Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào, Quận 4 đã tiếp nhận hơn 1 ngàn hồ sơ và đề nghị lên Thành phố giải quyết 1.100 hồ sơ.

    Trong đó, quận đã chi trả cho gần 260 hồ sơ với tổng số tiền hơn 950 triệu đồng. Sắp tới, quận 4 tiếp tục tập trung rà soát, lập hồ sơ và tránh không sai sót và lọt đối tượng được hưởng chính sách theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ.

    Lệ Loan