Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024

Chuyển đổi số để tạo ra sự công bằng trong giáo dục

(VOH) - Một trong những mục tiêu hàng đầu của chuyển đổi số là để bất kỳ ai, ở khu vực nào... cũng có điều kiện tiếp cận giáo dục đại học.

Sáng 03/12, tại hội thảo Chuyển đổi số trong Giáo dục Đại học, Tiến sĩ Thái Doãn Thanh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cho biết, hiện nhà trường thực hiện thành công chuyển đổi số trong các hoạt động của đơn vị, tiếp tục lộ trình chuyển đổi số trong quản lý, dạy học.

 “Thành công của chuyển đổi số chính là con người số. Khi mọi người đều tham gia chuyển đổi số, cấp độ hay độ tuổi nào cũng cần nhận thức rõ nét về chuyển đổi số, có kỹ năng về chuyển đổi số.

Trong một trường đại học, vai trò của chuyển đổi số là những hoạch định đúng hướng, làm sao để xây dựng được những con người số, cần phải có những chương trình số, công cụ số phù hợp”, Tiến sĩ Thái Doãn Thanh nêu.

Tiến sĩ Tô Hồng Nam, Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tiến sĩ Tô Hồng Nam, Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiến sĩ Tô Hồng Nam, Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay: “Ứng dụng công nghệ số để tạo đột phá trong đổi mới giáo dục và đào tạo và có tác động tích cực đến chất lượng, hiệu quả, công bằng trong giáo dục. Nhấn mạnh đến sự công bằng, vì chỉ có chuyển đổi số mới có thể tạo ra sự công bằng tiếp cận giáo dục cho rất nhiều người, với những điều kiện khác nhau”

Xem thêm: Tuyển sinh Đại học 2023: Sẽ loại bỏ các phương thức phức tạp, gây mất công bằng

Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hữu Hạnh, Chủ tịch hội đồng khoa học Viện Sáng tạo và chuyển đổi số, chỉ ra bốn mục tiêu chính của chuyển đổi số trong giáo dục đại học: nâng cao trải nghiệm của sinh viên, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo văn hoá ra quyết định dựa trên dữ liệu và tối ưu hoá tài nguyên.