Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Phổ điểm kỳ thi THPT quốc gia 2016

  (VOH) - Bộ GD&ĐT vừa công bố phổ điểm các môn thi và các khối thi cách đây ít phút. Ngày 28/7 sẽ công bố điểm sàn xét tuyển Đại học, cao đẳng 2016.

  Đây là phổ điểm các môn thi và phổ điểm các khối thi A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh tại 70 cụm thi do trường ĐH chủ trì để các trường và thí sinh tham khảo trong đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ sắp tới.

  Kết quả cho thấy trừ các khối thi D, D1 có điểm trung bình dưới 15, khối C có điểm trung bình xấp xỉ 15, các khối thi còn lại đều có điểm trung bình trên 15. Điều này là do phổ điểm các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa lệch về phía điểm cao còn phổ điểm của môn Tiếng Anh lệch về phía điểm thấp. Các đường cong phổ điểm rất đều, không dốc tạo điều kiện thuận lợi cho các trường xác định điểm trúng tuyển phù hợp với chỉ tiêu của mình.

  Phổ điểm các môn thi của thí sinh tại 70 cụm thi do trường ĐH chủ trì

  1. Môn Toán

  Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Toán

           569 681

  Mức điểm cao nhất

  10

  Số bài đạt mức cao nhất

  8

  Số bài đạt trong khoảng 9-10

               5 438

  (chiếm 0.95%)

  Điểm trung bình

  5.02

  Trung vị

  5.25

  Điểm có nhiều nhất

  6.25

   
   

   

   

   

   

  2. Môn Ngữ văn

  Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Ngữ văn

           554 861

  Mức điểm cao nhất

  9.5

  Số bài đạt mức cao nhất

  14

  Số bài đạt trong khoảng 9-10

                   434 (chiếm 0.08%)

  Điểm trung bình

  5.15

  Trung vị

  5.25

  Điểm có nhiều nhất

  5.00

   

  3. Môn Lịch sử

  Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Lịch sử

             87 376

  Mức điểm cao nhất

  10

  Số bài đạt mức cao nhất

  5

  Số bài đạt trong khoảng 9-10

                   877

  (chiếm 1.00%)

  Điểm trung bình

  4.32

  Trung vị

  4.25

  Điểm có nhiều nhất

  3.00

   

  4. Môn Địa lí

  Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Địa lí

     191 810

  Mức điểm cao nhất

  10

  Số bài đạt mức cao nhất

  9

  Số bài đạt trong khoảng 9-10

         2 425 (chiếm 1.26%)

  Điểm trung bình

  5.27

  Trung vị

  5.25

  Điểm có nhiều nhất

  5.00

   

  5. Môn Vật lí

  Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Vật lí

  341 982

  Mức điểm cao nhất

  10

  Số bài đạt mức cao nhất

  14

  Số bài đạt trong khoảng 9-10

  2 516

  (chiếm 0.74%)

  Điểm trung bình

  6.02

  Trung vị

  6.20

  Điểm có nhiều nhất

  6.60

   

  6. Môn Hóa học

  Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Hóa học

     313 317

  Mức điểm cao nhất

  10

  Số bài đạt mức cao nhất

  15

  Số bài đạt trong khoảng 9-10

         1 479 (chiếm 0.47%)

  Điểm trung bình

  5.48

  Trung vị

  5.40

  Điểm có nhiều nhất

  5.40

   

  7. Môn Sinh học

  Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Sinh học

     108 705

  Mức điểm cao nhất

  10

  Số bài đạt mức cao nhất

  6

  Số bài đạt trong khoảng 9-10

             971 (chiếm 0.89%)

  Điểm trung bình

  5.26

  Trung vị

  5.20

  Điểm có nhiều nhất

  4.40

   

  8. Môn Tiếng Anh

  Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Tiếng Anh

     472 000

  Mức điểm cao nhất

  10

  Số bài đạt mức cao nhất

  10

  Số bài đạt trong khoảng 9-10

   2 444

  (chiếm  51.78%)

  Điểm trung bình

  3.48

  Trung vị

  3.00

  Điểm có nhiều nhất

  2.40

   

  II. Phổ điểm các khối thi A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh thi tại 70 cụm thi do trường ĐH chủ trì

   

  Phương Nguyệt