028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin gáo dục

TPHCM thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa

(VOH) - Uỷ ban nhân dân TPHCM vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa năm 2021.

Trong đó, Thành phố thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học gồm 9 Hội đồng bộ môn: Toán, Đạo đức, Tự nhiên Xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Giáo dục Thể chất, Mỹ thuật, Tiếng Anh, Tiếng Việt.

Chủ tịch Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học là ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM. Phần lớn các uỷ viên trong từng Hội đồng bộ môn là lực lương giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường tiểu học trên địa bàn Thành phố.

TPHCM thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa 1
Hình minh họa

Quyết định cũng xác định rõ các uỷ viên trong Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, các sách giáo khoa và tài liệu liên quan do Hội đồng cung cấp. Các uỷ viên sẽ có văn bản nhận xét, đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa; có ý kiến và chịu trách nhiệm về ý kiến, nhận xét, đánh giá, lựa chọn sách.

Theo kế hoạch Lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành trước đó, cuối tháng 3/2021 (từ 28/3 đến 31/3/2021) sẽ công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, công bố chậm nhất 5 tháng trước thời điểm bắt đầu năm học mới.

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa Thành phố sẽ họp, thảo luận, đánh giá sách do các cơ sở giáo dục đề xuất, bỏ phiếu kín lựa chọn một hoặc một số sách giáo khoa cho mỗi môn học. Sách giáo khoa được chọn phải đạt trên 1/2 số phiếu đồng ý. Trường hợp không đạt tỷ lệ, Hội đồng phải bỏ phiếu lựa chọn cho đến khi có ít nhất 1 sách giáo khoa cho mỗi môn học đạt trên 1/2 số phiếu đồng ý lựa chọn.

Sau khi Hội đồng có kết quả lựa chọn sách giáo khoa, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, trình UBND TPHCM xem xét, quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong các trường. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ thông báo đến các trường danh mục sách đã được UBND TPHCM phê duyệt trước thời điểm bắt đầu năm học mới ít nhất 5 tháng và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.