028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin giáo dục

Từ ngày 20/7: Tuyển quá biên chế phải bồi hoàn kinh phí

(VOH) - Từ 20/7 vị trí việc làm được phân loại theo tiêu chí mới, lãnh đạo đơn vị phải bồi hoàn kinh phí nếu tuyển quá biên chế công chức...

Nghị định 62/2020/NNĐ-CP Chính phủ ban hành sẽ có hiệu lực từ 20/7/2020 với nhiều quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức.

biên chế

Từ 20/7, tiêu chí phân loại vị trí việc làm của công chức có sự thay đổi (ảnh minh họa: ANTĐ)

Tuyển quá biên chế phải bồi hoàn kinh phí

Nghị định 62/2020/NĐ-CP còn quy định, người đứng đầu bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức thực hiện không đúng quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức tại Nghị định này bị xem xét: Xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật; Đưa vào xem xét phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm;

Bên cạnh đó, những cá nhân này phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng vượt quá số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc sử dụng không đúng quy định về quản lý và sử dụng biên chế công chức.

Cũng theo Nghị định, chậm nhất đến hết ngày 31/10/2020, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ Trung ương đến địa phương, định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

Những trường hợp điều chỉnh

Theo quy định tại điều 13 Nghị định 62, so với căn cứ điều chỉnh biên chế công chức được quy định tại điều 11 Nghị định 21/2010/NĐ-CP, căn cứ điều chỉnh biên chế công chức từ 20/7/2020 đã có sự thay đổi đáng kể.

Cụ thể như: Cơ quan, tổ chức có thay đổi một trong các căn cứ: Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao… (Quy định mới so với Nghị định 21/2010/NĐ-CP); Thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (Không thay đổi so với quy định tại Nghị định 21/2010); Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện (so với Nghị định 21/2010, căn cứ này bổ sung thêm trường hợp giải thể); Bãi bỏ căn cứ "điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền".

Trình tự, hồ sơ

Theo khoản 2, điều 13 Nghị định 62, hồ sơ cần có gồm: Văn bản đề nghị điều chỉnh biên chế công chức; Đề án điều chỉnh biên chế công chức; Các tài liệu liên quan đến điều chỉnh biên chế công chức kèm theo.

Về cơ bản, các hồ sơ đều được giữ nguyên như quy định hiện hành. Tuy nhiên, Nghị định 62 quy định cụ thể hơn các trường hợp điều chỉnh. Cụ thể như sau: Điều chỉnh tăng biên chế hoặc điều chuyển biên chế công chức giữa các Bộ, ngành, địa phương: Các Bộ, ngành, địa phương gửi hồ sơ điều chỉnh biên chế công chức về Bộ Nội vụ để thẩm định, trình Chính phủ quyết định; Điều chuyển biên chế công chức giữa các Bộ, ngành, địa phương với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước: Gửi hồ sơ về Bộ Nội vụ để quyết định.

Hu Ân (tổng hợp)