Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Các phép toán cơ bản của tập hợp và một số ví dụ minh họa

  Tập hợp là một trong những khái niệm nền tảng nhất của toán học. Nhắc đến toán là nhắc đến các phép tính thân quen, vậy tập hợp có các phép tính nào không, mời các bạn cùng tìm hiểu

  Tập hợp là một trong những khái niệm nền tảng nhất của toán học. Nhắc đến toán là nhắc đến các phép tính thân quen, vậy tập hợp có các phép tính nào không, mời các bạn cùng tìm hiểu.

  Phép giao:

  Tập hợp C gồm các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B gọi là giao của A và B.

  Kí hiệu:

  C=AB

   AB=xxA  xBxA=xAxB

  voh.com.vn-phep-giao
  Phép giao (nguồn: internet)

  Phép hợp:

  Tập hợp C gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc B được gọi là hợp của A và B.

  Kí hiệu:  

  C=AB

   AB=xxA hoặc xBxABxA hoặc xB

   voh.com.vn-phep-hop
  Phép hợp (nguồn: internet)

  Phép hiệu:

  Tập hợp C gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B được gọi là hiệu của A và B.

  Kí hiệu:

   C=A \ B

  A \ B =xxA  xBxA \ B=xAxB

  voh.com.vn-phep-hieu

   Phép hiệu(nguồn: internet)

  Phép bù:

  Khi B nằm trong A (ký hiệu BA) thì phần A \ B được gọi là phần bù của B trong A

  Kí hiệu:

  CAB=A \ B

   voh.com.vn-phep-bu
  Phép bù(nguồn: internet)

  Bài tập: 

  Ví dụ 1: 
  Cho 2 tập hợp A=1;2;3;4;7;9B=5;6;7;8;9

  Hãy tìm ABABA \ B
  Đáp án: 

  AB=7;9AB=1;2;3;4;5;6;7;8;9A \ B =1;2;3;4


  Ví dụ 2: 
  Cho tập hợp A=1;2;3;4;6;8B=2;3;5C=1;3;4;8

  Tìm phần bù của B trong A: CAB và phần bù của C trong A: CAC   

  Đáp án:

  BA không tồn tại  CAB 

  Vì CB CAC=A \ C =2;6

  Diện tích hình thoi và những lưu ý giúp bạn học Toán hiệu quả:( VOH ) - Trong Toán học, việc phân biệt và sử dụng công thức tính hình diện tích hình thoi là rất cần thiết. Bạn đọc hãy cùng khám phá chi tiết qua bài viết dưới đây
  Những công thức tổ hợp xác suất cơ bản:Trong Toán học, tổ hợp là cách chọn những phần tử từ một nhóm lớn hơn mà không phân biệt thứ tự. Trong những trường hợp nhỏ hơn có thể đếm được số tổ hợp.

  Tiến Quang (Tổng hợp)