Nguồn cung xăng dầu đạt 90%, sao vẫn thiếu xăng?

Tin liên quan