Tăng giá bán lẻ điện bình quân từ hôm nay (4/5)

VOH - Giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh tăng lên mức 1.920,3732 đồng/kWh kể từ ngày 4/5.

Mức giá bán lẻ điện mới tăng thêm hơn 55,9 đồng/kWh (tương ứng với mức 3%) so với mức giá bán lẻ điện bình quân được áp dụng trước đó là 1.864,44 đồng/kWh (chưa gồm VAT)

Trước đó, Bộ Công Thương đồng ý cho EVN thực hiện điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân ở mức tối đa 3% sau dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2023.

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4, giá bán lẻ điện sẽ tăng tối đa 3% 1
Sau kỳ nghỉ lễ 30/4, giá bán lẻ điện sẽ tăng tối đa 3%

Bộ Công Thương yêu cầu EVN rà soát toàn bộ các yếu tố đầu vào, cơ cấu chi phí, xác định rõ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan của tình trạng tài chính hiện nay.

Thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh điện, cải thiện tình hình tài chính, bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đàm phán với các nhà đầu tư, nhà cung cấp, hộ bán điện.

EVN xây dựng đề án truyền thông tổng thể, thuyết phục, tạo đồng thuận xã hội, tuyên truyền thực hành tiết kiệm điện, phát động phong trào tiết kiệm điện trong toàn xã hội và các đơn vị thành viên.

Bộ Công Thương vừa công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và 2022 của EVN.

Theo đó, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện các năm 2021 là 419.031,80 tỉ đồng; Năm 2022 là 493.265,30 tỉ đồng.

Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2021 là 1.859,90 đồng/kWh, tăng 1,84% so với năm 2020. Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 là 2.032,26 đồng/kWh, tăng 9,27% so với năm 2021.

Các khoản thu của EVN và các đơn vị thành viên từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện được giảm trừ vào chi phí sản xuất kinh doanh của EVN và các đơn vị thành viên.

Trong năm 2021, giá bán điện thương phẩm bình quân là 1.855,57 đồng/kWh, tăng 1,94% so với năm 2020. Sau đó năm 2022 mức giá này tiếp tục tăng lên là 1.882,73 đồng/kWh.

Dù mức giá này tăng 1,46% so với năm 2021, nhưng vẫn thấp hơn mức giá thành sản xuất kinh doanh điện vượt lên trên 2.000 đồng/kWh.

Với mức giá trên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2022 của EVN lỗ 36.294,15 tỉ đồng.

Tin liên quan