Bạn có thích nghe Radio như tôi không? 06:24

Bạn có thích nghe Radio như tôi không?

Mọi sự nghiệp trên cuộc đời này sẽ đổi thay, những chương trình Radio cũng sẽ thay đổi. Nhưng những âm thanh phát ra từ Radio đó vẫn sẽ là điều cứu rỗi cho những tâm hồn tổn thương