Chợ truyền thống ở đâu trong thời đại số?Article thumbnail

Chợ truyền thống ở đâu trong thời đại số?

21/12/2023
10:30
Xu hướng kinh doanh online phát triển và tình trạng buôn bán tự phát xung quanh đã ảnh hưởng lớn đến

Xu hướng kinh doanh online phát triển và tình trạng buôn bán tự phát xung quanh đã ảnh hưởng lớn đến mãi lực tại các chợ truyền thống.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100