Chủ động phòng ngừa hỏa hoạn cuối nămArticle thumbnail

Chủ động phòng ngừa hỏa hoạn cuối năm

28/12/2023
10:00
Cuối năm là thời gian cao điểm các hoạt động buôn bán, các cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung khối

Cuối năm là thời gian cao điểm các hoạt động buôn bán, các cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung khối lượng hàng hóa lớn để phục vụ thị trường Tết, nhất là các hàng hóa dễ cháy như quần áo, vàng mã, hương đèn...dễ gây hỏa hoạn

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100