Gỡ nút thắt cho thị trường Bất động sảnArticle thumbnail

Gỡ nút thắt cho thị trường Bất động sản

14/12/2023
12:30
Để vượt qua khủng hoảng, một trong những vấn đề trọng tâm lúc này là phải gỡ nút thắt cho thị trường

Để vượt qua khủng hoảng, một trong những vấn đề trọng tâm lúc này là phải gỡ nút thắt cho thị trường bất động sản. Thách thức trên đòi hỏi nỗ lực cả ở phía Chính Phủ và doanh nghiệp.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100