Khó khăn trong phát triển dự án năng lượng tái tạoArticle thumbnail

Khó khăn trong phát triển dự án năng lượng tái tạo

30/12/2023
30:00
Việc phát triển các dự án năng lượng tái tạo ở Việt Nam hiện nay còn gặp nhiều trở ngại về cơ chế ch

Việc phát triển các dự án năng lượng tái tạo ở Việt Nam hiện nay còn gặp nhiều trở ngại về cơ chế chính sách, đặc biệt là liên quan đến pháp luật về đất đai

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100