Kích cầu tiêu dùng tại chợ Bến ThànhArticle thumbnail

Kích cầu tiêu dùng tại chợ Bến Thành

16/12/2023
13:40
Ngày hội mua sắm, giải trí trực tuyến TPHCM 2023 - Khám phá, trải nghiệm và mua sắm tạ

Ngày hội mua sắm, giải trí trực tuyến TPHCM 2023 - Khám phá, trải nghiệm và mua sắm tại chợ di sản Bến Thành" để kích cầu tiêu dùng mua sắm tại chợ truyền thống bằng hình thức livestream

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100