default-thumb-voh-radio-podcast

Nông dân sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học an toàn

Giao lưu chú 6 Trực – một nhà nông và cũng là đại lý ở huyện Thạnh Hóa, Long An chuyên tâm sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao với các sản phẩm hữu cơ sinh học trên các lại cây trồng05:00 GMT+7, Thứ Ba, 30/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
11000Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

Giao lưu chú 6 Trực – một nhà nông và cũng là đại lý ở huyện Thạnh Hóa, Long An chuyên tâm sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao với các sản phẩm hữu cơ sinh học trên các lại cây trồng