default-thumb-voh-radio-podcast

Chăm sóc các loại cây ăn trái trong giai đoạn chuyển mùa

GS-TS Trần Văn Hâu – Chuyên gia nông nghiệp, Giảng viên cao cấp trường ĐH Cần Thơ tư vấn về kỹ thuật chăm sóc các loại cây ăn trái trong giai đoạn chuyển mùa 05:00 GMT+7, Thứ Ba, 16/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
15100Chia sẻ