'Nguy cơ lây nhiễm corona từ tiền mặt' - đó là lời khuyến cáo từ WHO

Tin liên quan