028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 15/1 giảm nhẹ 100 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê thế giới bật tăng.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 14/1 bất ngờ bật tăng 600 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê thế giới bật tăng.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 13/1 đồng loạt giảm 200 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê thế giới trái chiều.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 12/1 đồng loạt giảm 100 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê thế giới suy yếu.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 11/1 đồng loạt giảm 200 đồng/kg tại Kon Tum, còn tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam đi ngang. Giá cà phê thế giới trái chiều.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 9/1 đồng loạt giảm 300-400 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê Robusta tiếp đà sụt giảm.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 8/1 đồng loạt giảm 300 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê Robusta sụt giảm.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 7/1 đồng loạt giảm 200-300 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê thế giới  tiếp tục sụt giảm.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 6/1 đồng loạt giảm 100 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê thế giới  tiếp tục sụt giảm.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 5/1 đồng loạt giảm 300 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê thế giới sụt giảm.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 4/1 tăng nhẹ 100 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê thế giới đi ngang.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 31/12 giảm nhẹ 100 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam vì giao dịch trầm lắng. Giá cà phê thế giới trái chiều.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 30/12 đi ngang tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê Arabica thế giới phục hồi.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 29/12 đi ngang tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê Arabica thế giới suy giảm.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 28/12 đi ngang tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá thế giới phục không đổi.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 25/12 tăng 100- 200 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá thế giới phục hồi tăng.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 24/12 đi ngang tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá thế giới trái chiều.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 23/12 đi ngang tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá thế giới tiếp tục xu hướng suy yếu do lo ngại mức tiêu thụ sụt giảm.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 22/12 đi ngang tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá thế giới trái chiều.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 21/12 đi ngang tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá thế giới không đổi.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 18/12 tiếp tục giảm 100-200 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá thế giới suy giảm.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 18/12 quay đầu giảm nhẹ 100 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Tồn kho thấp kéo cà phê thế giới tiếp đà tăng.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 17/12 tăng nhẹ 100 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Tồn kho thấp kéo cà phê thế giới tăng trở lại.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 16/12 đi ngang tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê thế giới quay đầu đi xuống.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá cà phê ngày 14/12 phục hồi tăng nhẹ tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam. Giá cà phê thế giới bật tăng mạnh.