EU đạt thỏa thuận về tiếp nhận số người xin tị nạn

Tin liên quan