Indonesia đóng cửa trường học vì ô nhiễm không khí

Tin liên quan