Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Sau 2 năm hợp nhất Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) giảm nợ xấu còn dưới 3%

  (VOH) - Ngày 17/3, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Theo báo cáo tại đại hội đồng cổ đông, sau 02 năm thực hiện hợp nhất giữa 3 ngân hàng Đệ Nhất, Tín Nghĩa và SCB, đến nay hoạt động của SCB hợp nhất đã tương đối ổn định.

  Theo đó, SCB đã khắc phục được trạng thái âm vàng khoảng 300.000 lượng. Giảm dư nợ trên thị trường liên ngân hàng từ 19.000 tỷ đồng xuống còn khoảng 12.000 tỷ đồng. Giảm tỷ lệ nợ xấu từ khoảng 8% xuống dưới 3%. Năm 2013, SCB cũng đã trả được một phần nợ tái cấp vốn, lợi nhuận sau thuế đạt 42 tỷ đồng.

  Kế hoạch năm 2014, SCB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 2.000 tỷ đồng, từ mức 12.294 tỷ đồng lên mức 14.294 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt 121 tỷ đồng.


  Ảnh: Saigondautu.com

  Ngân hàng Sài Gòn cũng đã thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Đinh Văn Thành, thay thế bà Nguyễn Thị Thu Sương.

  Hà An