Dịch Dương Thiên Tỉ, Hồ Tiên Hú và La Nhất Châu phản hồi về drama 'đi cửa sau'

Tin liên quan