Shindong (Super Junior) xin lỗi BTS vì lỡ nặng lời trong quá khứ

Tin liên quan