TPHCM áp dụng giãn cách toàn TP theo Chỉ thị 16 trong 15 ngày, Chỉ thị 10, 15 tiếp tục thực hiện

Tin liên quan