Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Điểm xét tuyển Trường Đại học Sài Gòn

  (VOH) - Chiều 13/7, Trường Đại học Sài Gòn công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của đợt 1 xét tuyển vào các ngành của Trường năm 2017.

  Theo đó ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được tính như sau:

  Điểm sàn  = tổng điểm 3 môn thi (không nhân hệ số môn chính) + điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng.

   Các ngành có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 16 điểm

  -  Thanh nhạc

  -  Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch)

  -  Quốc tế học

  -  Khoa học thư viện

  -  Quản trị kinh doanh

  -  Tài chính - Ngân hàng

  -  Kế toán

  -  Khoa học môi trường

  -  Toán ứng dụng

  -  Giáo dục chính trị (đào tạo GV THPT)

  -  Sư phạm Lịch sử (đào tạo GV THPT)

  -  Giáo dục chính trị (đào tạo GV THCS)

  -  Sư phạm Lịch sử (đào tạo GV THCS)

  -  Sư phạm Âm nhạc

  -  Sư phạm Mĩ thuật

  -  Quản lý giáo dục

  Hình minh họa. (Nguồn: Kênh tuyển sinh)

  Các ngành có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 17 điểm

  -  Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch)

  -  Tâm lí học

  -  Quản trị văn phòng

  -  Luật

  -  Công nghệ thông tin

  -  Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

  -  Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

  -  Công nghệ kĩ thuật môi trường

  -  Kĩ thuật điện, điện tử

  -  Kĩ thuật điện tử, truyền thông

  -  Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THPT)

  -  Sư phạm Ngữ văn (đào tạo GV THPT)

  -  Sư phạm Địa lí (đào tạo GV THPT)

  -  Sư phạm Toán học (đào tạo GV THCS)

  -  Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THCS)

  -  Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THCS)

  -  Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THCS)

  -  Sư phạm Ngữ văn (đào tạo GV THCS)

  -  Sư phạm Địa lí (đào tạo GV THCS)

  -  Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo GV THCS)

  -  Giáo dục Mầm non

  -  Giáo dục Tiểu học

  Các ngành có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 19 điểm:

  -  Sư phạm Toán học (đào tạo GV THPT)

  -  Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THPT)

  -  Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THPT)

  -  Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo GV THPT)                                                           

  Tuyết Nhung