028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Bình Tân thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển quận trong giai đoạn 2020-2025

(VOH) – Quận Bình Tân cho biết sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ổn định và phục hồi sản xuất sau đại dịch COVID-19.

Đại hội Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; quyết tâm xây dựng quận trở thành đô thị thông minh, phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình vì hạnh phúc Nhân dân, vì thành phố Anh hùng”. Đại hội được tổ chức đúng nguyên tắc, trình tự, nội dung, thời gian quy định theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Phóng viên VOH phỏng vấn ông Lê Văn Thinh -  Bí thư Quận ủy – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân.

* VOH: Thưa ông, ông cho biết những kết quả nổi bật trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ quận Bình Tân nhiệm kỳ qua?

Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND quận Bình Tân Lê Văn Thinh:  Trong nhiệm kỳ qua, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách trên địa bàn quận đã có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện, đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra.

Kinh tế quận tiếp tục phát triển, tăng trưởng bình quân 14,8%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng ngày càng bền vững, đúng mục tiêu Nghị quyết.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 95.261 tỷ đồng, bình quân đạt 19.052 tỷ đồng/năm (trong đó vốn ngân sách 5.181 tỷ đồng, chiếm 5,44% tổng vốn đầu tư); Vốn ngân sách tiếp tục được sử dụng có hiệu quả, phát huy tốt giá trị đầu tư, tỷ lệ giải ngân đạt 97,8%.

Tổng thu ngân sách nhà nước 15.329 tỷ đồng, tăng bình quân 7,4%/năm; Thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh tăng bình quân 11,4%/năm và chiếm tỷ trọng ngày càng tăng thể hiện tính bền vững về nguồn thu ngân sách của địa phương.

Hai công trình đòn bẩy của quận tiếp tục được Quận tập trung thực hiện và cơ bản đạt yêu cầu. Hạ tầng kỹ thuật và xã hội được tập trung đầu tư, cơ bản đáp ứng kịp với yêu cầu phát triển nhanh của quận, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Tình trạng ô nhiễm môi trường từng bước được cải thiện, công tác cấp nước sạch được tập trung thực hiện tốt, hoàn thành chỉ tiêu cấp nước sạch cho 100% hộ dân trên địa bàn quận hàng năm, phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo môi trường sống của người dân và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Công tác chống ngập đạt kết quả tích cực, đã xóa ngập 9/12 điểm, lưu vực ngập và giảm ngập về thời gian, mức độ ngập 3/12 điểm, lưu vực ngập, bước đầu nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân.

Chương trình giảm nghèo bền vững đã được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận quận hoàn thành chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, hoàn thành chỉ tiêu trước thời hạn 01 năm.

Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương luôn được đảm bảo. Hàng năm, Quận thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ, được Thành phố công nhận và Quân khu 7 tặng Bằng khen đối với thành tích xuất sắc công tác tuyển quân giai đoạn 2014 - 2019 và tặng cờ thi đua trong công tác giao quân năm 2019; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 - 2018 góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định; phạm pháp hình sự được kéo giảm, tai nạn giao thông đã được kéo giảm trên cả 3 mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương trên 5%.

Chất lượng nguồn nhân lực của quận từng bước được nâng lên. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, chỉ số cải cách hành chính của quận từng bước được tăng lên từ 95,5 điểm vào năm 2016 và đến năm 2019 đạt 95,63 điểm, xếp loại xuất sắc. Đặc biệt, Công tác thi đua, khen thưởng được chú trọng, tạo động lực thu hút đảng viên, cán bộ công chức và Nhân dân tham gia ngày càng nhiều, dần trở thành phong trào và được thực hiện thường xuyên, đã đề ra nhiều giải pháp, sáng kiến, mô hình mới, cách làm hay có hiệu quả trong thực tiễn.

* VOH: Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quận Bình Tân thực hiện công tác này đạt kết quả như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Văn Thinh: Trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được tăng cường. Việc tổ chức thực hiện tương đối toàn diện và tiếp tục đổi mới phương pháp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Chú trọng kiểm tra, giám sát vai trò người đứng đầu tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU, ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kịp thời giải quyết những bức xúc trong Nhân dân còn tồn đọng, kéo dài góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời kiên quyết xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Quận Bình Tân, hỗ trợ doanh nghiệp, COVID-19, Ngày 22 tháng 8 năm 2020
Ảnh: Phương Dung

Tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đầu tư kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin và lĩnh vực công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh triển khai đồng bộ; nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức; mức độ hài lòng người dân và doanh nghiệp đạt trên 96,69%, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Mặt trận Tổ quốcViệt Nam quận, tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng quận và ở cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn; nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, huy động nhiều nguồn lực xã hội chăm lo đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động nhiều nguồn lực chăm lo tốt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho Nhân dân, thông qua việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng được nhân rộng hơn.

* VOH: Với quyết tâm tiếp tục xây dựng Bình Tân trở thành đô thị thông minh, phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình vì hạnh phúc Nhân dân, vì thành phố Anh hùng, Đảng bộ quận đề ra phương hướng, giải pháp gì trong nhiệm kỳ tới, thưa ông?

Ông Lê Văn Thinh: Trong 5 năm tới tình hình thế giới và trong nước tạo ra cơ hội và thách thức mới, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh, sâu rộng đặt ra cả cơ hội và thách thức thách thức mới, đại dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc, tiêu cực đến chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hoá, ảnh hưởng mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh và quận Bình Tân cũng sẽ chịu sự tác động của tình hình thế giới và trong nước. Bên cạnh đó, Quận cũng đứng trước những khó khăn, thách thức của quá trình phát triển đô thị, chịu áp lực gia tăng dân số, trong khi hạ tầng kỷ thuật còn thấp, nhất là giao thông và tình trạng ngập nước, ô nhiễm môi trường, hạ tầng xã hội còn thiếu nhiều nhất là hệ thống trường lớp, y tế, nhà ở tình hình an ninh chính trị còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa đồng bộ, hiệu quả.

Để tiếp tục phát triển quận Bình Tân triển nhanh, bền vững, hiện đại, trong thời gian tới, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận sẽ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” tại quận Bình Tân với mục tiêu hoàn thành xây dựng trung tâm hành chính quận gắn với thành lập Trung tâm điều hành đô thị thông minh tại quận và tạo lập cơ sở dữ liệu dùng chung theo chỉ đạo của Thành phố. Đây là nhiệm vụ then chốt trong thực hiện cải cách hành chính và đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thư tư, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động quản lý điều hành, từng bước hiện đại hóa nền hành chính và phù hợp với sưu thế phát triển của thành phố và đất nước.

Thứ hai, tập trung thực hiện 2 công trình đòn bẩy của nhiệm kỳ trước, đó là thực hiện dự án Khu Trung tâm dân cư Tân Tạo nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất chưa sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, hình thành khu đô thị mới hiện đại, đạt tiêu chuẩn thiết kế theo quy định; Hoàn thành dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa nhằm cải tạo môi trường, nâng cao chất lượng sống của khoảng hơn 300 ngàn dân tại khu vực tiếp giáp nghĩa trang (gồm phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A của quận Bình Tân và phường Tân Quý, Sơn Kỳ, Phú Thọ Hòa của quận Tân Phú), thông qua việc thực hiện chỉnh trang, cải tạo bộ mặt đô thị, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, triển khai Dự án đầu tư kết nối liên thông đường Vành Đai Trong trên địa bàn quận để giải quyết nhu cầu kết nối giao thông giữa quận 6, quận Bình Tân và quận Tân Phú, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Thực hiện xử lý khoảng trên 5 triệu tấn rác đang chôn lắp tại bãi rác Gò Cát, nâng cấp, chỉnh trang các tuyến kênh, rạch.  

Thứ ba, xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án đầu tư xây dựng trường lớp trên địa bàn quận, giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu đến năm 2025, xây dựng mới 700 đến 1.000 phòng học, phấn đấu đạt 230 - 250 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 03 đến 18 tuổi). Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đã được duyệt, đồng thời giải quyết bài toán sự gia tăng dân số cơ học và đảm bảo trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường.

Thứ tư, tập trung đẩy mạnh thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ổn định và phục hồi sản xuất sau đại dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng nền kinh tế trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động. Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, vật liệu mới và các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất, kinh doanh. Phát triển kinh tế xanh, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo thay cho năng lượng truyền thống.

Thứ năm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi, các giải pháp nhằm nâng cao đời sống người có công. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi và tín dụng theo nhu cầu của hộ nghèo, cận nghèo để phát triển kinh tế hộ, hỗ trợ phương tiện làm ăn, giới thiệu việc làm. Phối hợp ngành y tế thành phố triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống cho người dân; đẩy mạnh vận động, mở rộng bảo hiểm y tế toàn dân. Chủ động phối hợp trong công tác kiểm soát và ứng phó kịp thời với các dịch bệnh; triển khai có hiệu quả phong trào nâng cao sức khỏe Nhân dân

Thứ sáu, quan tâm phát động phong trào thi đua, đổi mới, sáng tạo nhằm tạo động lực cho cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn tích cực đề xuất sáng kiến, mô hình mới, cách làm hay, tạo khí thế sôi nổi trong phong trào thi đua trong lao động và phát triển sản xuất, cùng Đảng bộ và Chính quyền quận thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

* VOH: Xin chân thành cám ơn ông!

 Phương Dung

Quận Bình Tân đẩy mạnh phát triển kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp: Sáng nay 21/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

 

Quận Tân Bình cần phát triển mạnh loại hình thương mại dịch vụ cao cấp, thông minh: Sáng 13/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã diễn ra phiên chính thức