Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng đoàn kết, vững mạnh 

(VOH) - Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng TPHCM lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc vào sáng 25/8 với sự tham dự của 298 đại biểu.

Tại đại hội, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quangg đề nghị, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong đó lưu ý mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần có giải pháp nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo đại hội

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị, Đảng bộ Khối tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng đoàn kết, vững mạnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các hoạt động ngành, lãnh đạo thực hiện thắng lợi hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, phát huy lợi thế là Đảng bộ có trên 1/3 Thành ủy viên là đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Khối, trong đó có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của thành phố, các ngành, lĩnh vực quan trọng...để nghiên cứu các cơ chế vận hành, tổ chức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, gắn kết trách nhiệm người đứng đầu với thực hiện nhiệm vụ đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và hệ thống chính trị.

Một nhiệm vụ quan trọng là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chương trình phát triển của TP giai đoạn 2020 – 2025. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần có giải pháp nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện chế độ công chức, công vụ, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, hiệu quả công việc; Xây dựng văn minh công sở, thực hiện công khai, minh bạch, tận tụy trong giải quyết công việc với tổ chức, doanh nghiệp và người dân, góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP cần tập trung thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Tăng cường tính chủ động của các cấp ủy cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Cùng với đó, giải quyết khẩn trương và hiệu quả các thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy.

"Để đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị ngay sau Đại hội, cấp ủy mới cho phép và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch thật cụ thể để triển khai thực hiện; Xác định trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm và cách làm phù hợp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; Thường xuyên tra cứu, sơ kết để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; Kịp thời động viên, khen thưởng, nhân rộng những cách làm hiệu quả để phát huy, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.", đồng chí Trần Lưu Quang yêu cầu.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Khai mạc Đại hội, đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận - Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng TPHCM nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối khóa II, hầu hết các chi tiêu Đại hội khóa II để ra cơ bản đạt và vượt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ khối và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu câu nhiệm vụ trong tình hình mới.

"Nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh cần tập trung thực hiện với quyết tâm chính trị cao hơn nữa, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu tố chức đảng, đảng viên; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững." - đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận nói. 

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP cho biết, Đảng bộ Khối hiện có 70 tổ chức cơ sở Đảng với 8.848 đảng viên trong tổng số 20.463 công chức, viên chức, người lao động. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối thực hiện thắng lợi Nghị quyết với nhiều điểm sáng. Trong đó, Đảng ủy Khối đã chủ động đề xuất, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định 827 về Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP với các Ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối cũng phát triển 2.231 đảng viên mới, đạt 111,55% chỉ tiêu và chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên mới.

Về nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lê Thị Hồng Nga cho biết: "Để thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối tổ chức thực hiện 2 chương trình trọng tâm như sau. Một là chương trình Nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối và các tổ chức cơ sở đảng thuộc. Thứ hai là Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, trách nhiệm nêu gương của tổ chức đảng và đảng viên."

Đại hội Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng TPHCM lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục diễn ra đến ngày 26/8 để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Minh Hiệp

Thủ tướng ủng hộ 4 đề án đột phá của thành phố Hồ Chí Minh – TPHCM phải đi đầu, tận dụng hiệu quả cơ hội từ hội nhập quốc tế và thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0, chú trọng đổi mới mô hình tăng