Rùa lật ngửa - 15/01/2017
17:11 - 17/01/2017

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Mắc nghẹn - 08/01/2017
12:34 - 09/01/2017

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Chuyện quà Tết, tranh tối tranh sáng - 18/12/2016
13:54 - 19/12/2016

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Văn hóa xếp hàng - 27/11/2016
14:06 - 28/11/2016

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Chính chủ - 20/11/2016
11:49 - 21/11/2016

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm - 13/11/2016
10:24 - 13/11/2016

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Điệp khúc - 30/10/2016
14:08 - 01/11/2016

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Hết mưa là hết ngập liền - 23/10/2016
14:05 - 25/10/2016

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.

Ảo mà thực - 16/10/2016
10:05 - 18/10/2016

Phát trên sóng FM 99.9 MHz trong chương trình Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.